เรียนภาษาอังกฤษ
Office: 032 533 428 Mobile: 086 368 7045, 084 123 3428

The Language Centre

เรียนภาษาอังกฤษ

TLC_Language_Centre_Learn_English

สถาบันสอนภาษา ทักษะ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ . 2551 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ให้กับทั้งคนท้องถิ่น และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้รับการไว้วางใจจาก กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งรัฐบาล และเอกชน ในการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อาทิเช่น สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (หัวหิน) ,โรงแรมฮิลตัน รีสอร์ท แอนด์สปา ,โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน ,กลุ่มเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเพชรรัชต์ เพชรบุรี ,คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์เกษตร หัวหิน และซิเคด้า มาร์เก็ตเป็นต้น สถาบันฯ ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพการสอนที่ดี อาทิเช่น การประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2556

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั่วไป (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ IELTS,TOEFL,TOEIC
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแบบตัวต่อตัว

    หมายเหตุ
  1. เรียนแบบกลุ่มไม่เกิน 8 ท่าน / 1 กลุ่ม
  2. เรียนแบบตัวต่อตัวขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง